stambyte

Stambyte för bostadsföreningar

Stambytes Firma Stockholm arbetar ofta för bostadsföretag. Det är mycket viktigt att se till att avloppen är i gott skick. Stambytes Firma Stockholm är rätt partner för renovering av avlopp och ser till att rör och avlopp är i ordning med 15-års garanti och en livslängd på 55 år. Minsta besvär för invånarna Tack vare den innovativa tekniken från Stambytes Firma Stockholm krävs inget slags av rivningsarbete. De lämnar väggarna som de såg ut innan arbetet inleddes. Ett nytt rör tillverkas inuti det gamla röret. Våra tekniker är kvalificerade och kommer att informera dig. Invånarna behöver inte lämna bostaden under renoveringstiden på grund av den skonsamma renoveringsmetoden. Avloppsrenovering för bostadsföretag Stambytes Firma Stockholm hjälper bostadsföretag med en strukturerad och effektiv arbetsmetod. Genom att tillämpa den nya tekniken för stambyte runt Malmö undviks höga kostnader för att helt byta avloppsrör. Dina kostnadsbesparingar kan vara upp till 55%. De arbetar också på ett hållbart och miljövänligt sätt. Restmaterial återvinns. Tekniska fördelar Stambytes Firmans system Det tros ofta att renoveringen handlar om att kapa och byta ut rören, men stambytes företagets system handlar snarare om en sprayteknik. Det nya röret implementeras inuti det befintliga röret utan att rubba det befintliga rörsystemet. Detta gör att de kan avstå från öppna anslutningsrören. Den innovativa tekniken garanterar ett hållbart, skarvfritt och vätsketätt resultat. Allt detta utan att de befintliga rören behöver göras något åt. Realiserade projekt för bostadsföretag Projekten som de har realiserat för bostadsföretag: • Renovering av markjordrör • Renovering av uthusrör • Renovering av rörsystem för hus i Malmö • Renovering av kedjehus i Malmö • Stambyten i lägenhetsrörsystem i Malmö Tillståndsmätning med inspektion av kameran Genom att utföra en tillståndsmätning undersöker Stambytes Företaget Stockholm ditt rörsystem, kloaksystem eller några monteringsrör i din byggnad. Samtidigt undersöker de avloppssystemets rör, de vet alltså vad de håller på med. Korrosion och slitage I vilket skick är avloppssystemet i din byggnad? När rören har nått en viss ålder kan konsekvenserna av korrosion och slitage förväntas. Saker att tänka på: • Blockeringar på grund av uppbyggnad • Korrosion och rostbildning på gjutjärnsrör • Erosion i asbestcementrör • Sprickor och hål med läckor Hur fungerar en tillståndsmätning? Proffsen inom Stambytes Firma Stockholm utför en slumpmässig inspektion av ett antal (stå) rör. Detta är det dem gör: • kartläggning av rörsystemet • upptäcker avvikelser och detaljer i rören • registrerar rörens tillstånd • analys av vilka behov som rören kommer att behöva • bestämma hur snabbt åtgärder behöver göras och genomförbarheten av en renovering • omfattande rapportering och fullständiga inspelningar till ditt förfogande Råd om renovering och offert för det hela Förutom en omfattande rapport ger de dig råd om renovering och en exakt offert för en eventuell renovering. På det här sättet vet du exakt var du står.

Läs mer »